info@ise.cz
+420 267 175 400

Certifikace

Společnost ISE je nositelem těchto certifikací:

Certifikát systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001: 2016

Ke zvýšení konkurenceschopnosti společnost ISE udržuje a dále rozvíjí systém managementu kvality podle novelizované normy ČSN EN ISO 9001: 2016. Systém byl recertifikován v roce 2019 a od roku 2003, kdy byl zaveden, to byl již šestý recertifikační audit. Audit provedla společnost EUROCERT CZ, a.s., která má mezinárodní akreditaci jako certifikační orgán č. 3115. Certifikát je platný do 8. 11. 2022, dozorové audity probíhají jednou ročně.

Certifikát systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001: 2014

Společnost ISE získala a dále rozvíjí systém bezpečnosti managementu informací ČSN ISO/IEC 27001: 2014. Systém byl poprvé certifikován v srpnu 2011. Audit provedla společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o., která má mezinárodní akreditaci. Dílčí kontrolní audity probíhají pravidelně každý rok. Pro obnovení platnosti certifikace na další období proběhl kompletní recertifikační audit v srpnu 2017 a certifikace ISE na tuto mezinárodní normu byla prodloužena do roku 2020.

  • Informační služby – energetika, a.s.
  • U Plynárny 500, 141 00 Praha 4
  • info@ise.cz


Všechny kontakty »